www.eprace.edu.pl » utrata-pracy » spis treści

Stres w obliczu utraty pracy1. Wstęp2. Problematyka w świetle analizy literatury

 2.1. Definicja stresu i jego rodzaje

 2.2. Lęki i zagrożenia ludzi zagrożonych utratą pracy

 2.3. Ludzie w sytuacji zmiany organizacyjnej w miejscu pracy

 2.4. Sposoby radzenia sobie ze stresem3. Metodologia badań własnych

 3.1. Cel i przedmiot badań

 3.2. Problemy badawcze

 3.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze

 3.4. Organizacja i przebieg badań własnych

 3.5. Charakterystyka badanego środowiska4. Analiza i interpretacja wyników badań własnych

 4.1. Reakcja pracowników w obliczu utraty pracy

 4.2. Sposoby radzenia sobie ze stresem w sytuacji utraty pracy

 4.3. Wpływ utraty pracy na życie rodzinne5. Zakończenie6. Bibliografia7. Aneks

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.