www.eprace.edu.pl » utrata-pracy » Metodologia badań własnych » Cel i przedmiot badań

Cel i przedmiot badań

Badania naukowe to ogół czynności składających się na działalność badawczą prowadzącą do tworzenia i rozwijania nauki w sensie treściowym zgodnie z metodami mającymi zapewnić obiektywne, zasadne i uporządkowane poznanie danej dziedziny rzeczywistości.52

Badania pedagogiczne służą do doskonalenia praktyki pedagogicznej, są one określane przez cele jakim służą. Ustalenie celu jest pierwszym krokiem w procedurze badawczej.

Cel badania według M. Łobockiego jest to: „ poznanie prawdy, czyli ujawnienie stosunkowo obiektywnego stanu rzeczy i to bez względu na przykre następstwa, jakie może on spowodować w życiu. Chodzi tu zarówno o poszukiwanie prawdy jak i jej opisywanie.”53

Zasadniczym celem poznania naukowego jest zdobycie wiedzy maksymalnie ścisłej, maksymalnie pewnej, i ogólnej, o maksymalnej zawartości informacji. Dopiero takie poznanie prowadzi do wyższych form funkcjonowania wiedzy, a są nimi prawa nauki i prawidłowości. 54

Natomiast za naczelny cel badania uznaje się poznanie prawdy, czyli ujawnienie stosunkowo obiektywnego stanu rzeczy i to bez względu na przykre następstwa, jakie może on spowodować w życiu. Chodzi tu zarówno o poszukiwanie i odkrywanie prawdy, jak i jej opisywanie.55

Mówiąc bardziej ogólnie –„celem badań jest poznanie umożliwiające działanie skuteczne”.56

Ustalenie celu badań jest pierwszym krokiem w procedurze badawczej, jest dążeniem do wzbogacenia wiedzy o osobach , rzeczach, zjawiskach.

Celem mojej pracy było poznanie zjawiska stresu w obliczu utraty pracy.

Aby osiągnąć zamierzony cel należy ściśle określić przedmiot badań.

Przedmiotem badań pedagogicznych zaś jest przede wszystkim świadoma działalność pedagogiczna, a więc procesy wychowania, nauczania, samowychowania i uczenia się, ich cele, treści, przebieg, metody , środki i organizacja a także zjawiska zachodzące w zbiorowościach ludzkich, zależności zachodzących między nimi.

Ustalenie przedmiotu obserwacji nie jest rzeczą łatwą. Zależy ono przede wszystkim od celu, jaki przyświeca podjętym badaniom.

Przedmiotem prowadzonych badań jest poznanie zachowań ludzi w sytuacji stresu związanego z utratą pracy z powodu likwidacji zakładu pracy.komentarze

UWAGA!!!w przypisie 54 jest błąd ponieważ to już nie Łobocki, powinno widnieć T. Pilch, T. Bauman "Zasady badań pedagogicznych". Wydawnictwo Akademickie Żak Warszawa 2001

skomentowano: 2011-03-30 09:37:06 przez: student

w przypisie 52 też jest błąd. nie Barman, ale Bauman :)

skomentowano: 2011-05-25 13:55:31 przez: damian

Przypis 53 i 55 choć (wg tego co tu jest napisane) z różnych książek dotyczy tego samego, a właściwie to dokładnie to samo

skomentowano: 2011-07-05 15:43:59 przez: D

Jest błąd w pierwszym przypisie. T. Bauman a nie Barman ;) :P

skomentowano: 2012-11-21 22:14:38 przez: Darka

Przypis 52 - w książce Pilcha, na str 16, jak to jest podane nie ma nawet kawałka tego cytatu:(

skomentowano: 2012-11-28 10:44:38 przez: marta

skomentowano: 2016-04-18 16:32:47 przez: Paula

skomentowano: 2016-05-13 19:25:57 przez: :)

skomentowano: 2016-05-13 19:31:13 przez: bozena

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.