www.eprace.edu.pl » utrata-pracy » Analiza i interpretacja wyników badań własnych

Analiza i interpretacja wyników badań własnychPodrozdzialy w tym rozdziale:


Reakcja pracowników w obliczu utraty pracy


Sposoby radzenia sobie ze stresem w sytuacji utraty pracy


Wpływ utraty pracy na życie rodzinne


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.