www.eprace.edu.pl » utrata-pracy » Zakończenie

Zakończenie

Stres i sposób w jaki wpływa on na ludzi w pracy stał się ostatnio przedmiotem ogromnego zainteresowania. Bardzo często słyszymy, że stres związany z pracą zawodową są często główną przyczyną chorób serca, wrzodów żołądka, migren oraz zaburzeń psychicznych, a mianowicie depresji. Mają one bardzo ważne konsekwencje dla zachowania organizacyjnego pracowników, ich życia osobistego i rodzinnego. Są także źródłem znacznych kosztów dla gospodarki i społeczeństwa. Przezwyciężanie stresu przysparza sporo korzyści nie tylko pracownikom (lepsze zdrowie fizyczne i psychiczne, większa zdolność do rozwiązywania problemów, większa satysfakcja z pracy, itp.), ale także przedsiębiorstwom. Korzyści to głownie: zmniejszenie kosztów leczenia, zmniejszenie absencji , trafniejsze decyzje, lepsza atmosfera w pracy, większe zaangażowanie pracowników w sprawy zakładu, lepsze stosunki między przełożonymi a podwładnymi, a nade wszystko bardziej wydajna i lepsza jakościowo praca. Toteż każde przedsiębiorstwo, poszukując źródeł wzrostu własnej efektywności, powinno większą uwagę zwracać na przyczyny powstawania stresów i podejmować działania umożliwiające ich redukcję, gdyż bardzo pomaga to dzisiaj w osiąganiu sukcesu, jako że ludzie są najważniejszym czynnikiem jego bogacenia się i rozwoju.

Ludzie, zwłaszcza w pracy, nie powinni poddawać się zgubnemu wpływowi stresu. Należy pamiętać, że działaniu stresorów podlega osoba pracująca, jak i przedsiębiorstwo, która ją zatrudnia. Na przykładzie zakładu, o którym mowa w niniejszej pracy, przekonałam się, że największym majątkiem, zasobem firmy są osoby w niej zatrudnione. Bowiem część załogi, która stanęła w obliczu utraty pracy, przekonała się na przykładzie w sumie dwunastu zwolnionych osób, że ostateczna likwidacja ich wieloletniego miejsca pracy nastąpi. Groźba jakże już realna stała się faktem, wypowiedzenia były przygotowane dla wszystkich. Świadomość tego faktu, spowodowała, że pozostali pracownicy podjęli jednak próbę ratowania swego miejsca pracy, niezwykła mobilizacja i samozaparcie tej garstki osób pozwoliło, przetrwać firmie.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.