www.eprace.edu.pl » utrata-pracy » Problematyka w świetle analizy literatury

Problematyka w świetle analizy literaturyPodrozdzialy w tym rozdziale:


Definicja stresu i jego rodzaje


Lęki i zagrożenia ludzi zagrożonych utratą pracy


Ludzie w sytuacji zmiany organizacyjnej w miejscu pracy


Sposoby radzenia sobie ze stresem


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.