www.eprace.edu.pl » utrata-pracy » Metodologia badań własnych » Organizacja i przebieg badań własnych

Organizacja i przebieg badań własnych

Badania przeprowadzone zostały w zakładzie pracy „TORTEX”

Spółdzielczym Zakładzie Gastronomiczno – Cukierniczym w Olsztynie

Badania były prowadzone od miesiąca października 2007r. do marca 2008r. Przy doborze badanej grupy kierowano się podstawowym kryterium: musiały to być osoby, które otrzymały wypowiedzenie z pracy.

W badaniach brało udział pięć osób, cztery kobiety i jeden mężczyzna. Osoby te zgodziły się brać udział w badaniach. Zapewniona została im dyskrecja i anonimowość, a także ochrona przed hałasem, rozmowami, obecnością osób trzecich lub włączonym radiem, komputerem itp;komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.