www.eprace.edu.pl » utrata-pracy » Metodologia badań własnych

Metodologia badań własnychPodrozdzialy w tym rozdziale:


Cel i przedmiot badań


Problemy badawcze


Metody, techniki i narzędzia badawcze


Organizacja i przebieg badań własnych


Charakterystyka badanego środowiska


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.