www.eprace.edu.pl » utrata-pracy » Metodologia badań własnych » Charakterystyka badanego środowiska

Charakterystyka badanego środowiska

Wybór terenu badań, to wybór pewnego kompleksu zagadnień i układów społecznych, stanowiących przedmiot naszych zainteresowań.

Zdaniem T. Pilcha to przede wszystkim: „ typologia wszystkich zagadnień, cech i wskaźników, jakie muszą być zbadane, odnalezienie ich na odpowiednim terenie, u odpowiednich grup społecznych lub w układach i zjawiskach społecznych i następnie wytypowanie rejonu, grup zjawisk i instytucji jako obiektów naszego zainteresowania”.91

Do przeprowadzenia moich badań wybrałam zakład pracy - cukiernię, znajdującą się na terenie Olsztyna.

Olsztyn jest malowniczym, pięknym miastem położonym w południowej części Warmii. Jest największym miastem i stolicą województwa warmińsko-mazurskiego. Jest zarazem jego głównym ośrodkiem gospodarczym, edukacyjnym i kulturowym.

Według danych GUS z 1 stycznia 2007: „Olsztyn ma 174 941 mieszkańców (22 m-ce w kraju), powierzchnię 88,33 km² (26 m-ce w kraju) i gęstość zaludnienia 1981 os./km².Powierzchnia i ludność w 2006 r. (stan na 31 grudnia 2006). Statystyka regionalna-województo warmińsko-mazurskie. Ludność - dane powiatowe.')">92

Jest jednym z niewielu miast posiadających dodatni współczynnik przyrostu naturalnego jak też dodatnie saldo migracji. Dzieje się tak dzięki: po pierwsze bardzo atrakcyjnemu położeniu, bowiem przez miasto przepływają 3 rzeki, w granicach administracyjnych miasta leży 15 jezior. Olsztyńskie lasy zajmują zaś ponad 1800 ha (21,2% powierzchni miasta). Po drugie Olsztyn jest największym ośrodkiem edukacyjnym województwa warmińsko-mazurskiego oraz jednym z najważniejszych w północnej Polsce. W obszarze miasta obecnie funkcjonuje sześć szkół wyższych, z których największa to Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, który kształci ponad 40 tys. studentów na 39 kierunkach (48 od roku akademickiego 2008/2009) i jest największą szkołą wyższą w regionie. Po trzecie jest głównym ośrodkiem przemysłu oponiarskiego obecnie fabryka opon Michelin, wcześniej znana mieszkańcom jako Stomil, który powstał w 1967r. Z większych zakładów przemysłowych wymienić można fabryki: meblarskie - Mazur Komfort, Mebelplast, MM International, Olsztyńskie Zakłady Graficzne , spożywcze – Indykpol, Chłodnia Olsztyn, oraz dosyć dużo sklepów wielkopowierzchniowych m.in. Carrefour , Makro Cash and Carry, Rast, Real, Tesco, Centra Handlowe: Alfa Centrum

W Olsztynie działa też sporo piekarni, cukierni. Do najbardziej znanych należą: Śnieżka, Giża, Jagódka, Cocktail Bar, i oczywiście „TORTEX”.

Zakład powstał o w 1978r. Na początku funkcjonował jako oddział Spółdzielni Ogrodniczo – Pszczelarskiej w Olsztynie. W owym czasie była to największa bodajże cukiernia w mieście. Wszystkim mieszkańcom Olsztyna znana była pod nazwą „HORTEX”. Spółdzielnia Ogrodniczo – Pszczelarska zrzeszała producentów przekazujących swoje uprawy do zakładów produkcyjnych „HORTEX”-u, w związku z czym posiadała akcje spółki i prawo do używania znaku firmowego. Jednakże zmiany ustrojowe jakie miały miejsce w naszym kraju spowodowały, że już w 1990 roku Spółdzielnia Ogrodniczo- Pszczelarska zaczęła mieć kłopoty finansowe, zaczęły się redukcje zatrudnionych osób, dla których została stworzona możliwość przechodzenia na wcześniejsze emerytury. Znaczna część załogi skorzystała z tej ewentualności. Zakład zaś przy ulicy Dworcowej zatrudniający w przeważającej części ludzi młodych został im przekazany i stał się samodzielną jednostką, samo finansującą się. Zatrudnienie w owym czasie wahało się w granicach 70, 80 osób i wzrastało w okresie letnim. Niestety otwierające się kolejno hipermarkety od 1999r oraz ogromna konkurencja, spowodowała, że utrzymanie tak dużego zakładu, a szczególnie rosnące koszty związane z utrzymaniem pracowników , stało się bardzo trudne, co spowodowało, że sytuacja ekonomiczna z roku na rok stawała się coraz gorsza. Ze względu na formę prawną jaką jest spółdzielnia też poniesiono pewne konsekwencje, a mianowicie większość pracowników jest właścicielami majątku, działa rada nadzorcza, która ich reprezentuje i pełni rolę związków zawodowych w pewnym sensie, a przede wszystkim zapewnia ochronę przed zwolnieniem. W efekcie nie została przeprowadzona restrukturyzacja firmy, zatrudnienie redukowane było tylko w sposób „naturalny”, czyli odejście z własnej woli, bądź emerytura, renta itp. Ogromną zaletą była pewność zatrudnienia , patrząc z perspektywy czasu chyba w najgorszych latach, ze względu na nękające szczególnie nasze województwo bezrobocie. Kolejnym ciosem dla spółdzielni był upadek firmy, która przejęła znak towarowy „HORTEX” używany przez sieć koktajlbarów w całej Polsce. Część klientów uznała, że to już nie ta sama firma co niestety przełożyła się na wynik ekonomiczny. W ciągu kilku kolejnych lat sytuacja stale się pogarszała. W końcu firma straciła płynność finansową i konieczne stały się pewne radykalne kroki. Efekt końcowy był taki, że „TORTEX” został postawiony w stan likwidacji w 2007r. Zgodnie z Prawem Spółdzielczym, to taki stan prawny, który zobowiązuje do uregulowania zobowiązań wobec wierzycieli i pracowników. Konsekwencją zaistniałej sytuacji była w pierwszej kolejności redukcja zatrudnienia, w ciągu roku zgodnie z zatwierdzonym planem likwidacji miało ono zostać zredukowane do zera. Sytuacja była znana pracownikom, wszyscy zdawali sobie z niej sprawę. Jednakże kolejność w jakiej miały odbywać się zwolnienia budziła ogromne kontrowersje. Jako uczestnik badanej zbiorowości, akceptowany przez nią miałam możliwość prowadzenia obserwacji uczestniczącej , co pozwoliło poznać problem jakim jest zagrożenie utratą pracy po wielu latach przepracowanych w tym samym składzie osobowym, oczami trzydziestu sześciu osób zatrudnionych na dzień otwarcia likwidacji, dogłębnie i rzetelnie. Informacje uzyskane przeze mnie takie jak: wiek , ilość wcześniejszych miejsc zatrudnienia, powód z jakiego to nastąpiło, sposobach radzenia sobie ze stresem, planach na przyszłość, sytuacji rodzinnej itp.uzyskałam podstawie przeprowadzonego wywiadu. Daty zatrudnienia i staż pracy w „TORTEX”

oraz zajmowane stanowiska z rejestrów zatrudnienia prowadzonych w zakładzie.

Osoby, które brały udział w badaniach to:


Imię Wiek Wykształcenie Dzieci Stan cywilny Staż pracy W tym staż w „TORTEX”
Halina 51 średnie 3 mężatka 33 28
Regina 49 średnie 2 mężatka 28 6
Mariola 43 zawodowe 2 mężatka 28 8
Maria 36 zawodowe 2 mężatka 17 17
Tomasz 38 średnie 1 żonaty 17 17

W przypadku Marii i Tomasza dodatkowe 3 lata zatrudnienia to okres zatrudnienia do przyuczenia praktycznej nauki zawodu. Co daje obojgu właściwie po 20 lat stażu pracy.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.