www.eprace.edu.pl » utrata-pracy » Bibliografia

Bibliografia

Bailey R., Zarządzanie stresem czyli ćwiczenia jak sobie z nim radzić, Wydawnictwo ARTE, Warszawa 2002.

Borowska A., Kształcenie dla przyszłości, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2004.

Czarnecki K.M., Psychologia zawodowej pracy człowieka, , WWSZiM, Sosnowiec 2006.

Delors J., Edukacja w niej ukryty skarb, WSP TWP, Warszawa 1998.

Edelmann R. J., Konflikty w pracy. GWP, Gdańsk 2002.

Gutmann J., Jak sobie radzić ze stresem, Jedność, Kielce 2001.

Hart A.D., Adrenalina a stres, Wydawnictwo W drodze, Poznań 2005.

Heszen-Niejodek I., Konteksty stresu psychologicznego, Uniwersytet Śląski, Katowice 2002.

Heszen-Niejodek I., Stres i radzenie sobie-główne kontrowersje, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2000.

Heszen-Niejodek, I., Ratajczak, Z. (red.) Człowiek w sytuacji stresu. Problemy teoretyczne i metodologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2000.

Hobfou Steven E., Stres, kultura i społeczność, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006.

Juszczyk S., Metodologia badań empirycznych w naukach społecznych, AWF, Katowice 2001.

Kmiecik-Baran K., Rybicki J., Mobbing – zagrożenie współczesnego miejsca pracy, Pomorski Instytut Demokratyczny, Gdańsk 2003.

Konarzewski K., Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna. Warszawa 2000.

Kosińska-Dec K., Szewczyk L. (red). Rozwój, zdrowie, choroba. Aktualne problemy psychosomatyki, Wyd. BEL Studio, Warszawa, 2004.

Krawczyk K., Stres. Zrozumieć i uwolnić (autoterapia), W. A. Alagor, Radom 2000.

Kretschmann R., Stres w zawodzie nauczyciela, GWP, Gdańsk 2003.

Krzesińska-Żach B., Człowiek w sytuacji zagrożenia jako podmiot oddziaływań pracownika socjalnego, TRANS HUMANA, Białystok 2006.

Łobocki M, Metody i techniki badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005.

Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 1999.

Łukasik M.I., O stresie inaczej – wykorzystanie modelu synektycznego w edukacji zdrowotnej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005.

Manek A.M., Uwarunkowania reakcji na utratę pracy, Wydawnictwa Uczelniane, Lublin 1993.

Maruszewski T., Psychologia poznania: sposoby rozumienia siebie i świata, GWP, Gdańsk 2001.

Muriel S., Współpraca z trudnymi ludźmi, Dom Wyd. Rebis, Poznań 2002.

Nash W., Jak opanować stres? W stronę pełni, Wydawnictwo "M",
Kraków 1995.

Ogińska–Bulik N., Stres zawodowy w zawodach usług społecznych, Difin, Warszawa 2006.

Oniszczenko W., Stres to brzmi groźnie, Wydawnictwo „Żak”, Warszawa 1998.

Peiffer V., Myśl pozytywnie Nie bój się myśleć pozytywnie, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2006.

Pilch T., Barman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2001.

Ratajczak Z., Bańka A., Turska E., Współczesna psychologia pracy i organizacji, WUŚ, Katowice 2006.

Reinhold B. B., Toksyczna praca. Jak przezwyciężyć stres, przeciążenia i znużenia, jak ożywić swoją karierę zawodową, Dom Wyd. Rebis, Poznań 1999.

Sarzyńska E., Doradca zawodowy w środowisku bezrobotnych, Wyd. Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej, Lublin 2007.

Selye H., Stres okiełznany, PIW, Warszawa, 1978.

Sęk H., (red.), Społeczna psychologia kliniczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.

Sęk H., Cieślak R., Wsparcie społeczne i zdrowie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

Sieradzki A., Pokonaj stres, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 2004.

Sikora J., Zarządzanie konfliktem w zakładzie pracy, Wyd. TNOiK, Bydgoszcz 1998.

Sobol E., Popularny słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 2001.

Stewart J. (red.), Mosty zamiast murów. O komunikowaniu się między ludźmi, PWN, Warszawa 2003.

Strealu J., Psychologia, Podręcznik akademicki T. III, GWP, Gdańsk 2000.

Streulau J, (red.) Osobowość a ekstremalny stres, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.

Szewczyk W., Słownik psychologiczny, WP, Warszawa 1985.

Sztumski J. (red.), Stres w biznesie, Wyd. Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2001.

Sztumski J., Konflikty społeczne i negocjacje jako sposoby ich przezwyciężania,  Wyd. Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2000.

Terelak F., Psychologia stresu, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2001.

Titkow A., Stres i życie społeczne : polskie doświadczenia, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1993.

Titkow A., Stres i życie społeczne. Polskie doświadczenia, PIW, Warszawa 1993.

Tomaszewski T., Wstęp do psychologii, PWN, Warszawa 1963.

Wiatrowisk Z., Ciżkiewicz K., Pedagogika pracy i andragogika, WTN, Włocławek 2007.

Zaczyński W, Praca badawcza nauczyciela, WSiP, Warszawa 1995,

Zawadzki R., Stres – sztuka życia, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2004.

Zawadzki R., Stres-sztuka życia, WSiP, Warszawa 2007.

Ziambro P.G., Psychologia i życie, WN PWN, Warszawa 1999.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.